Prof. Adejumo A.G.



 

 

 

 

Arinpe Gbekelolu ADEJUMO 

 

Academic and Professional Qualifications

B.A(Hons), M.A, PhD (Ife)

 Professor

 Area of Specialisation

 Office

Department of Linguistics and African Languages, University of Ibadan, Nigeria.

Tel:+234-8055116315

E-mail:

Download CV

Contact:

 

Research Projects/Activities
In Progress
 1. “A Survey of Gender Sensitivity and Consciousness in the Performance of Yorùbá Satirical Songs”.
 2. “Creation and Recreation Processes in Yorùbá Oral Poetic Performance”.

Dissertation and Thesis

 1. Olufajo, A.G. (1988). “Ìwà Òdaràn Nínú Ìtàn Àrosọ Ọtẹlẹ̀múyẹ́” M.A Thesis, Ọbafẹmi Awolọwọ University, Ile-Ifẹ.
 2. Olufajọ,A.G. (1995) “Ìsẹ̀fẹ̀ Nínú Àsàyàn Eré Onítàn Yorùbá” Ph.D Thesis Ọbafẹmi Awolọwọ University, Ile Ife.

Publications

 1. Adejumọ,, Arinpe (2001). Ìsèfẹ̀ Nínú Àwọn Eré-Onítàn Yorùba. Cape Town: Centre for Advanced Studies of African Society. (203 pp) [ISBN-919799-50-8].READ ABSTRACT
 2. Adejumọ, Arinpe (2007). Ròóore. Ibadan: DB Martoy Books. (112 pp). [Creative work, poetry ] [ISBN-978-979-901-261-9].
 3. Adejumọ, Arinpe (2010) Afagò Kẹ́yin Ap̀arò. Ibadan: Evergreen Publishers. (107 pp) [Creative work, drama] [ISBN 978-978-49043-5-3].
 4. Adejumo, Arinpe (1991). “Political Satire in Olabimtan’s Olaore Afotejoye”. In F.A Soyoye and L.O Adewole (Eds.), Essays in Honour of Professor Ayo Bamgbose. Ile-Ife: DALL Seminar Series; pp 99-103 [ISBN 978-30763-2-9].
 5. Adejumo, Arinpe (2008). “Satirical Elements in Akínwùmi Ìsọlá’s Drama”. In Akintunde Akinyemi and Toyin Falọla (Eds.), Emerging Perspective on Akìnwumí Ìsọlá. Trenton Africa World Press, pp 49-62 [ISBN 1-599221-609-9].
 6. Adejumo, Arinpe (2009). “Taa Lọ̀dàlẹ̀”. In Duro Adeleke (Ed.), Wá Gbọ́. Ibadan:: Hope Publications Ltd. [Creative works, poetry], pp 143-144 [ISBN 978-8080-46-4].
 7. Adejumo, Arinpe (2009). “Itànjẹ”. In Duro Adeleke (Ed.), Wá Gbọ́. Ibadan:: Hope Publications Ltd. [Creative works, poetry], pp 145-148 [ISBN 978-8080-46-4].
 8. Adejumọ, Arinpe (2009). “The Practice and Worship of Sàngó in Nigeria”. In Joel Tishken, Toyin Falọla and Akintunde Akinyemi (Eds.), Sàngo in Africa and the Diaspora. Bloomington: Indiana University Press, pp 44-62 [ISBN 978-0253-22094-3].
 9. Adejumọ, Arinpe (2009). “Power Perspectives in Yorùbá  Fauna Proverbs”. In Akin Odebunmi, Arua E.Arua and Saulal Arim; (Eds.), Language, Gender and Politics: Lagos: Concept Publications, pp. 451-462 [ISBN 978-978-8406-14-3].
 10. Adejumọ, Arinpe (2009). “Family Health Awareness in Popular Yorùbá Arts”. In Toyin Falọla and Augustine Agwuele (Eds.), Africans and the Politics of Popular Culture, Suffolk, University of Rochester press, pp 261-276 [ISBN 978-1-58046-331-7].
 11. Adejumọ, Arinpe  (2010). “ Poetics of Manhood in Etches on Freshwater”. In Niyi Afolabni (Ed.), Toyin Falola: The Man, The Mask, The Muse. North Carolina: Carolina Academic Press, pp 929-943 [ISBN 978-1-59460-754-7].
 12. Adejumọ, A.G. (1991). “A Socio-Cultural Analysis of Criminality in Yorùbá Detective Novel”. Research in Yorùbá Language and Literature. No 1, pp 38-44 [NIGERIA] [Latest Issue :Vol.3, No. 8].
 13. Adejumọ, A.G (1992). “The Use of Language in Yorùbá Children’s Novels”. Afrikanistische Arbeits Papiere, No. 28,pp 169-182 [GERMANY]
 14. Adébowale, O. and Adejumo, A. G. (1992). “Ipò àti Ipa tí Obìnrin Kó Nínú Ìtàn Àròso Ajemó Òràn Dídá. Inqury in African Languages and Literatures, No. 1, pp 66-77.
 15. Adejumọ, A.G. (1995). “Ìtako Àsà Nínú Àsàyàn Eré-Onítàn Yorùba”. OLOTA: A Journal of African Studies, No. 1, pp 99-107.  [NIGERIA]
 16. Adejumọ A.G. (1996). “Women: The Cornerstone of Òkédijì Saǹgó”. African Marburgensia, Special Edition, No 16, pp 21-27 [GERMANY].
 17. Adejumọ, A.G. (1996). “Belief System in Ifá: The Playwright’s Perspective”. Research in Yorùbá Language and Literature, No 8. pp 79-85 [U.S.A]
 18. Adejumọ, A.G. (1997). “O Sèyí Tán !” A Playwright’s Perception of Examination”. Inquiry in African Languages and Literature, No 2, pp 69-77[NIGERIA] [Latest Issue: No 7].
 19. Oluyemisi Adébowale and Arinpe Adejumo (1998). “Yorùbá Literary Writers on Health Education”. Journal of Health and Social Issues. Vol. 20, No. 2, pp 30-37.
 20. Adejumọ, A.G.(1999).. “The Yorùbá Crime Novels”. ODÙ , A Journal of West African Studies, No.39, pp 70-75 [NIGERIA].
 21. Adejumọ Arinpe (1999). “Ifojú tíórì Ìsègbèfábo Wo Eré Onítan Yorùbá ti Obìnrin Ko” YORÙBÁ: A Journal of Studies Association of Nigeria . [Vol. 1 no.1 19-27] [NIGERIA] [Latest Issue: Vol. 6 No 2].
 22. Adebowale, O. and Adejumo, A. G. (1999). “Woman as Victims of Violence: Yorùbá Writers Perception”. Journal of Women in Development. Vol 1, pp 7-13. 
 23. Adejumọ, Arinpe (2000). “Ìfádásèfé Nínú Àbíkú Solóògùn  Dèké”.  Ọ̀PÁǸBÀTÀ̃ LASU Journal of Yorùbá Studies, Vol 3, pp1-11 [NIGERIA] [Latest Issue: Vol.4].
 24. Adejumọ, Arinpe (2001). Women and Cultural Dynamism: The Indigenous Female Poets’ Perspective”. Obitun Journal of Humanities, Vol. 3, No.3, pp 13- 25 [NIGERIA]. [Latest Issue:Vol. 4].
 25. Adejumọ. Arinpe (2003). “Ìhà Tí Lítírésọ Kọ Sí Ipa Obìnrin Nínú Ayédáadé Àti Olu Ọmọ”. LÁAŃGBÀSA No.10, pp. 84-91 [NIGERIA].
 26. Adejumọ, Arinpe (2005). “Yorùbá Philosophical Thought in Satirical Songs: A Functionalist Approach”. IHAFA: A Journal of African Studies, Vol.5, No. Pp 20-32 [NIGERIA].
 27. Adejumọ, Arinpe (2005). “Bellowing Against Oppression: A. Sociological Appraisal of Àtàrí Àjànàkú’s Orin Ewúro”. YORÙBÁ: A Journal of Yorùbá Studies of Nigeria, Vol. 3, pp 34-41 [NIGERIA] [Latest Issue :Vol.6, No. 2].
 28. Adejumo, Arinpe (2007). “From the Eagles Eyes: A Reminiscence of the 18th Century Trans Atlantic Slave Trade in the Yorùbá Historical Plays”. Studies of Tribes  and Tribals, Vol. 5  No.1. pp 9-14 [INDIA].
 29. Adejumo, Arinpe (2007).        Satire As a Form of Social control: Its Manifestations in Yorùbá Ritual and Festival Songs. ORITA, Vol. 33, No.1, pp 27-40.
 30. Adejumọ, Arinpe (2007). “The Sweet and Sour Aspect of Integration as Exemplified in Yorùbá Peotry”. Journal of Social Sciences, Vol.14,No.2, pp 169 – 173 [INDIA].
 31. Adejumo, Arinpe (2008). “Conflict Resolution in Oral Literature; A Review of Yorùbá Satirical Songs”.  The African Journal of New Poetry, No.5, pp 95 - 116 [USA].
 32. Adejumọ Arinpe (2008) “Conceptualizing the Reality of the Millennium Development Goals in Fagunwa’s Tradition Novels”. IHAFA: A journal of African and Asian Studies , Vol. 5, No. 3, pp 76-95 [NIGERIA].
 33. Adejumo, Arinpe (2008). “Afọlábí Olábímtán Àti Afojúsùn  Rẹ̀  Gẹ́gẹ́ bí Òǹkọ̀wé Ìtàn Àròsộ”. LÁÀŃGBÀS̀A, No 14. pp 15-52 [NIGERA].
 34. Adejumọ. Arinpe (2009). “Technologizing Oral Texts: Archiving Yorùbá Oral Literature Through New Technological Media” LUMINA, An Interdisciplinary Research and Scholarly Journal of Holy Name University, Vol. 20, No.2, pp 178-190 [PHILIPPINES].READ ABSTRACT
 35. Adejumọ, Arinpe (2010). “Text and Inter-Textuality in Contemporary Yorùbá Literary Works”. LWATI, A Journal of Contemporary Research,   Vol. 7, Issue 2, pp 101-112 [SWAZILAND].
 36. Adejumọ Arinpe (2010). “Ilo-Ẹ̀fẹ̀ Nínú Eré Onítàn Yorùbá”. Inquiry In African Languages and Literature, No 7, pp 31-58 [NIGERIA].
 37. Adejumọ Arinpe (2011) “ Thematization and Perspectivization of conflict in Selected Yorùbá Literary Genres” MATATU, No.39, pp57-74 [GERMANY]
 38. Adejumọ, Arinpe (forthcoming). “ Ìmẹ̀tọ́ Nínú Ogun Dé Bodé”. In Dúró Adélékè (Ed), Èrò , Àsà Àti Èdè  Nínú Isè Ọnà Aláwòmọ́ Lítírésọ̀ Akínwùmí Ìsọ̀lá.  Ibadan: D. B. Martoy Books.